Jesteś terapeutą?
17
Maj
Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego
Calendar icon

Nadciśnienie tętnicze: nowe normy

Według danych statystycznych prawie 11 mln Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze. Szacuje się, że do 2025 r. na całym świecie liczba osób z tym schorzeniem przekroczy 1,5 mld i nadal będzie rosła.

22 sierpień 2018 Artykuł na: 6-9 minut
ciśnienie krwi
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
Holistic Health
Kup teraz
Zdrowe zakupy

Zespół amerykańskich ekspertów (m.in. z American College of Cardiology, American Heart Association i American Society of Hypertension) zmienił w 2017 r. zasady diagnozowania nadciśnienia tętniczego na podstawie pomiaru ciśnienia krwi. Ciśnienie skurczowe powyżej 130 mm Hg jest uznawane za stan chorobowy, co jest kryterium o wiele ostrzejszym od obowiązującego w normach europejskich1.

Eksperci podkreślają, że obowiązujące normy są dla wielu chorych na nadciśnienie nieosiągalne, dlatego zarówno w Europie, jak i USA istnieją zalecenia odnoszące się do diagnozowania tej choroby, ktróżnych grup poziom ciśnienia krwi óre są mniej restrykcyjne i określają satysfakcjonujący poziom ciśnienia krwi w odniesieniu do różnych grup pacjentów1

Nadciśnienie: niekorzystne zależności

 • Jeśli ciśnienie krwi mierzone w obecności lekarza ma wyższe wartości niż podczas pomiaru w domu, jest to skutek tzw. efektu białego fartucha
 • Im pacjent starszy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia efektu białego fartucha
 • Im wyraźniejszy efekt białego fartucha, tym większe ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego rośnie wraz z wiekiem pacjenta2
 • Ostra choroba, ból, stres, przemęczenie mogą zaburzać w sposób krótkoterminowy wartość ciśnienia - należy w takiej sytuacji powstrzymać się od ustalania wiążącego rozpoznania

Skala zagrożenia nadciśnieniem w Polsce

 • prognozuje się, że 15 mln Polaków będzie cierpiało na nadciśnienie tętnicze w 2035 r.
 • obecnie aż 30% przypadków nadciśnienia nie zostaje rozpoznanych
 • 9% pacjentów mimo zdiagnozowanego nadciśnienia tętniczego nie podejmuje leczenia
 • terapia w przypadku 36% chorych nie przynosi oczekiwanych rezultatów
 • 26% pacjentów udaje się leczyć skutecznie3

Według nowych wytycznych lekarze w USA w przypadku zdiagnozowania nadciśnienia tętniczego 1. stopnia powinni zalecić pacjentowi wyłącznie modyfikację stylu życia, o ile 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosi mniej niż 10%.

Leczenie farmakologiczne ma być brane pod uwagę wtedy, gdy to ryzyko jest większe, a także u pacjentów ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, cukrzycą lub przewlekłą niewydolnością nerek. Eksperci podkreślają, że wtórne nadciśnienie tętnicze może być przyczyną1:

 • nadciśnienia opornego na leczenie
 • nadciśnienia wywołanego przez niektóre leki
 • nagłego rozwoju nadciśnienia
 • nadciśnienia u pacjentów poniżej 30. roku życia
 • zaostrzenia dobrze dotychczas kontrolowanego nadciśnienia tętniczego
 • powikłań narządowych o wiele bardziej zaawansowanych niż zwykle występujące w danym stadium nadciśnienia
 • rozwoju nadciśnienia złośliwego (przyspieszonego)
 • nadciśnienia u pacjentów powyżej 65. roku życia
 • niedoboru potasu z innej przyczyny niż stosowanie diuretyków

Jeszcze w tym roku mają powstać nowe wytyczne medyczne dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w Europie. Do tego czasu zaleca się lekarzom dystans wobec stanowiska amerykańskiego.

Naukowcy udowodnili, że leczenie hipertensji może mieć również negatywne skutki, dlatego powinno być prowadzone z dużą ostrożnością

Nadciśnienie: co wpływa na efekty terapii?

Podstawowym zaleceniem, jakie słyszą pacjenci z nadciśnieniem tętniczym w USA, jest przejście na dietę DASH (przedstawiamy ją w temacie numeru) lub inną dietę niskosodową. Należy również odstawić alkohol, spożywać więcej produktów bogatych w potas oraz podejmować regularnie aktywność fizyczną.

Amerykańscy eksperci widzą zasadność terapii lekami z grupy inhibitorów ACE, antagonistami receptora angiotensynowego (ARB), diuretykami tiazydowymi lub tiazydopochodnymi oraz blokerami kanału wapniowego. Ich zdaniem nie ma wystarczających dowodów na to, że stosowanie beta-blokerów w początkowym okresie leczenia jest skuteczne. Odradzają ponadto łączenie podczas terapii leków z grupy ACEI, ARB i inhibitorów reniny, zalecają natomiast comiesięczne wizyty kontrolne u lekarza.

Dlaczego w niektórych przypadkach terapia jest nieskuteczna?

 • Nadciśnienie tętnicze bywa lekooporne, co oznacza, że mimo stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup poziom ciśnienia krwi nie spada <140/90 mm Hg
 • Pacjent nie zażywa leków zgodnie z zaleceniami (nie pamięta o przyjęciu kolejnej dawki)
 • Chory w ogóle nie przyjmuje leków i to ukrywa

W jednej z analiz wykazano, że 47% pacjentów nie przestrzegało zaleceń lekarza, z czego:

 • 23% osób przyjmowało tylko niektóre leki
 • 24% osób nie przyjmowało żadnych leków

Aż 53% chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym nie przyjmuje żadnych leków

     

Badanie prowadzone w Wielkiej Brytanii i Czechach z udziałem 1348 chorych ujawniło:

 • nieprzestrzeganie zasad zaleconej terapii (UK - 41%, Czechy - 31%)
 • nieprzyjmowanie leków (UK - 14,5%, Czechy - 12%)
 • przewagę kobiet wśród pacjentów niestosujących się do zaleceń lekarza (65%)
 • zależność między wiekiem pacjentów a przestrzeganiem zasad farmakoterapii (im pacjent starszy, tym częściej się podporządkowuje - o 30% częściej co każde 10 lat życia)
 • zależność między liczbą przyjmowanych leków a ryzykiem popełnienia błędu w terapii (dodanie każdego kolejnego leku zwiększa to prawdopodobieństwo o 77%)
 • pomijanie przez pacjentów niektórych leków, zwłaszcza diuretyków

Zaskakujące skutki leczenia nadciśnienia

 • u ochotników z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego obniżanie ciśnienia skurczowego do wartości
 • u ochotników z przewlekłą chorobą nerek lepsza kontrola nadciśnienia wiązała się z mniejszym o 14% ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny
 • u osób z izolowanym ciśnieniem skurczowym ≥145 mm Hg intensywne obniżanie tej wartości 4

Nadciśnienie: wnioski z badań

Nieskuteczność leczenia najczęściej wynika z oporności nadciśnienia tętniczego lub lekceważenia przez pacjentów zaleceń lekarza. Leczenie hipertensji w przypadku niektórych pacjentów jest efektywne, co jednak może się wiązać z ryzykiem wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego2.

Julia Cember

Bibliografia

 1. Prejbisz A., Januszewicz A.: Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym w świetle wytycznych amerykańskich 2017. Med. Prakt., 2018; 2: 30-38
 2. Prejbisz A., Januszewicz W., Januszewicz A.: Nadciśnienie tętnicze – postępy 2017/2018. Med. Prakt., 2018; 6: 37-47
 3. K. Narkiewicz, prezentacja "Nadciśnienie tętnicze 2013: Polska na tle świata" na konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, goo.gl/hyNtLV
 4. Hypertension, 2017; 69: 220-227
Holistic Health
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W:
KUP wydanie ELEKTRONICZNE
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT