Jesteś terapeutą?

Spirometria - sposób na wykrycie chorób płuc

Akcja „Oddychaj czystym powietrzem” rozpoczyna III Polskie Dni Spirometrii (14-19 września 2015)

14 wrzesień 2015
Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Wykonywane za pomocą spirometru badanie spirometryczne mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza w oddechu. Dzięki niemu możemy rozpoznać wiele chorób płuc, astmę praz PoCHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

W ramach obchodzonych właśnie Polskich Dni Spirometrii w wielu miejscach możemy wykonać je za darmo (kliknijcie w nasz link na dole i sprawdźcie, gdzie możecie je wykonać w Waszej okolicy).

Naukowcy przekonują, że spory wpływ na zły stan płuc ma nie tylko uzależnienie od palenia papierosów, ale także... zanieczyszczenie powietrza. Na tle Unii Europejskiej Polska niestety znajduje się pod tym względem w samej czołówce.

Przeciwskazania do wykonania spirometrii:

  • tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
  • przebyte niedawno operacje okulistyczne
  • odwarstwienie siatkówki
  • dolegliwości bólowe po operacji jamy brzusznej lub klatki piersiowej, które utrudniają pełny wdech i wydech w trakcie badania

Choroby płuc mają ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi. Każdego roku w Polsce ginie przez to nawet do 45 tysięcy osób - przekonuje doktor Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).

Dane Europejskiej Agencji Środowiska są niepokojące. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miejsc z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10, które jest wynikiem tzw. niskiej emisji, pochodzącej z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych lub przemysłowych.

Najwyższą pozycję we wspomnianym niechlubnym rankingu zajmuje Kraków.

W stolicy Małopolski, jak i w pozostałych miejskich aglomeracjach, główną przyczyną złego stanu powietrza pozostają zanieczyszczenia komunikacyjne.

- Największym problemem dla jakości powietrza w naszym kraju jest nadmierne stężenie pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu. Wysokie stężenia tych substancji mogą nasilać choroby płuc - POChP, astmę oraz choroby układu krążenia, takie jak: zawały serca, zaburzenia rytmu serca oraz udary mózgu – informuje dr Piotr Dąbrowiecki.

Dane dotyczące szkodliwości mikrocząstek wnikających do płuc wynikają z wielu badań epidemiologicznych oraz eksperymentalnych. Negatywny wpływ PM na układ krążenia może zależeć oprócz rozmiarów pyłów, także od ich składu chemicznego np. zawartości metali, związków organicznych, endotoksyn i innych substancji.

Od zanieczyszczeń do chorób płuc i serca

Zasadniczym działaniem pyłu PM10 jest wywoływanie zmian zapalnych wraz z nasileniem stresu oksydacyjnego w całym organizmie. Na uruchomioną kaskadę reakcji patofizjologicznych składają się zmiany w reologii krwi, które sprzyjają zakrzepicy, zaburzeniom rytmu serca, ostrym zdarzeniom naczyniowym zarówno poprzez niestabilność blaszki, jak i długoterminowy rozwój miażdżycy. Dodatkowo znaczenie ma zaburzenie równowagi układu autonomicznego poprzez interakcje pyłu na neuronowe łuki odruchowe.

Do chorób wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza dołączyły choroby układu krążenia (udary, zawały serca, zaburzenia rytmu serca).

Chorus of Lungs from Maria Lantin on Vimeo.

Brak rozwiązań prawnych, umożliwiających ograniczenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu, będzie miał dramatyczny wpływ na zdrowie i życie Polaków, który już dziś jest niebagatelny.

W trakcie badań wykonanych przez Politechnikę Warszawską i Wojskowy Instytut Medyczny w latach 2008-2012 dr Artur Badyda, dr hab. med. Wojciech Lubiński oraz dr Piotr Dąbrowiecki wykazali że:

u mieszkańców stolicy, którzy zamieszkują tereny nad dużymi arteriami komunikacyjnymi, w badaniach czynnościowych układu oddechowego do 6 razy częściej wykrywano obturację oskrzeli (skurcz, zwężenie oskrzeli) niż w grupie osób mieszkających w czystych ekologicznie rejonach Roztocza.

Objawy astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) występowały 3-4 razy częściej u warszawiaków niż u mieszkańców terenów wiejskich. Dlatego, mieszkańcy dużych miast, kaszląc i odczuwając duszność, tym bardziej nie powinni zwlekać z diagnostyką, co umożliwia badanie spirometryczne.

Spirometria - bezbolesne badanie pojemności płuc

Nieefektywne diagnozowanie chorób płuc w Polsce stanowi realny problem, który dotyczy ponad 50% chorych na astmę i aż 80% chorych na POChP.

Polskie Dni Spirometrii są świetną okazją do wykonania badań spirometrycznych i sprawdzania stanu swoich płuc. Wiele osób w Polsce wciąż nie jest świadoma tego, że pod względem zanieczyszczenia powietrza, zajmujemy wysokie lokaty w międzynarodowych zestawieniach.

Do tej pory w ramach akcji udział wzięło ponad 600 ośrodków medycznych i przebadano 30 000 osób, z czego 6 000 skierowano do dalszej diagnostyki w kierunku potwierdzenia choroby obturacyjnej płuc.

- Płuca człowieka działają jak filtr, ale w odróżnieniu od filtra samochodowego, nie możemy go wymienić. Dlatego tak ważne jest oddychanie czystym powietrzem, jak również zapobieganie i leczenie chorób płuc – podsumowuje doktor Dąbrowiecki.

   

Link do listy placówek, w których można się zgłosić na bezpłatne badanie spirometryczne

 Tekst: Monika Piorun

Wczytaj więcej
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT