Jesteś terapeutą?
Odkryto gen powiązany z chorobą Alzheimera

Naukowcom udało się powiązać chorobę Alzheimera z konkretnym genem. Trwają prace nad lekiem, który miałby korygować wadliwą sekwencję DNA.

04 maj 2018 Artykuł na: minutę
mózg technologia
Zdrowe zakupy

Badacze z Gladstone Institutes w San Francisco odkryli, że gen apoE4 może mieć bezpośredni wpływ na ryzyko zachorowania na alzheimera.

Jego powielenie w strukturze DNA zwększa prawdopodobieństwo zachorowania ponad dwukrotnie, a jeśli sekwencja genu powtórzy się co najmniej dwa razy - ryzyko wzrasta aż 12-krotnie. Wynika to z faktu, że źle zakodowane białko nie może prawidłowo spełniać swojej roli - rozpada się i w ten sposób przyczynia do powstawania w mózgu blaszek beta-amyloidowych, powiązanych z chorobą Alzheimera.

Eksperci chcą zatem przygotować lek, który wpłynie na gen apoE4 chroniąc go przed mutacją. Są przekonani, że w ten sposób zmniejszą ryzyko zachorowania u nosicieli wadliwej sekwencji DNA.

 

Cat icon
Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny holistycznej
Close icon
Nasze magazyny