Jesteś terapeutą?

Palenie tytoniu powoduje reumatoidalne zapalenie stawów!

Jak wykazują badania, palenie papierosów to główny środowiskowy czynnik RZS, który odpowiada za co trzeci przypadek najostrzejszej postaci tej choroby Zaledwie 60% zachorowań na reumatyzm ma podłoże genetyczne, a główną rolę odgrywa tutaj gen HLA-DRB1. Co z pozostałą częścią?

Artykuł na: 17-22 minuty ruch reumatyzm stawy zagrożenia
Zdrowe zakupy

Winne wydają się być czynniki środowiskowe, a palmę pierwszeństwa bezapelacyjne dzierży zgubny nałóg tytoniowy. Dotyczy to zwłaszcza seropozytywnej postaci reumatologicznego zapalenia stawów (RZS), której towarzyszy obecność w surowicy krwi przeciwciał przeciw cytrulinowanemu peptydowi (aCCP lub ACPA) i/lub czynnika reumatoidalnego (RF).

Ma to o tyle duże znaczenie, że właśnie ten wariant RZS pojawia się najczęściej. Ostatnie odkrycia rzuciły światło na patofizjologię schorzenia u palaczy. Znaczenie mają tu takie mechanizmy jak stres oksydacyjny, stan zapalny, powstawanie autoprzeciwciał i zmiany epigenetyczne.

Badania na temat związku palenia z RZS

Od dawna wiadomo, że istnieje związek między seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów a paleniem papierosów. Już w latach 80. XX w. opisano zależność między hospitalizacją z powodu RZS a nałogiem, co było nieoczekiwanym odkryciem pewnego badania ginekologicznego1.

Od tego czasu przeprowadzono kilka analiz kliniczno-kontrolnych i kohortowych, które potwierdziły te obserwacje. Przykładowe populacyjne badanie z Norfolk w Anglii wykazało, że palenie tytoniu wiązało się z wyższym ryzykiem zachorowania na RZS2.

Quote icon
Bierne palenie w dzieciństwie może sprzyjać RZS w tym samym stopniu, co aktywne "pociąganie dymka" w dorosłości.

Jednak z czasem wieści stawały się coraz gorsze, by kilka lat temu eksperci powiedzieli wprost - uzależnienie od nikotyny to najważniejszy czynnik środowiskowy, który powoduje przewlekłe zapalenie stawów o podłożu autoimmunologicznym3. Co więcej, istnieje wyraźna zależność dawka-odpowiedź, ze znacznym, liniowym wzrostem ryzyka dla osób uzależnionych obecnie w porównaniu z palącymi w przeszłości lub okazjonalnie.

O tym, jak duża jest skala problemu, najlepiej świadczą najnowsze wyniki badań szwedzkich ekspertów. Przeanalizowali oni historię palenia tytoniu i podłoże genetyczne 1205 rodaków z RZS oraz 871 zdrowych osób z grupy kontrolnej.

Próbki krwi pozwoliły ustalić indywidualną podatność genetyczną na RZS (mierzoną na podstawie obecności genu HLA-DRB1 SE) oraz ciężkość choroby (wyznaczoną przez poziom przeciwciał ACPA). Przeprowadzono również wywiady odnośnie do nawyków i stylu życia.

Wyniki pokazały, że im więcej dana osoba paliła tytoniu, tym większe miała ryzyko zachorowania na ACPA-dodatnie RZS - najpowszechniejszą i najostrzejszą postać tej choroby. W przypadku nałogowców wypalających ponad 20 papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat prawdopodobieństwo dodatniego wyniku testu na ACPA wzrastało ponad 2,5 razy.

Dopiero po 20 latach od zrezygnowania z nałogu ryzyko RZS może wrócić do takiego, jakie występuje u osób niepalących (chyba że liczba papierosów z przeszłości będzie wyjątkowo imponująca - wówczas niestety nie można liczyć na amnestię).

Podsumowując: zdaniem Szwedów nawet 35% przypadków ACPA-dodatniego RZS oraz 20% wszystkich zachorowań można przypisać paleniu tytoniu, a ryzyko wydaje się wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet4.

Czy sól jest bardziej szkodliwa dla palaczy?

Sól

Jednym z czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na wzrost (lub redukcję) ryzyka RZS, jest dieta (patrz ramka na następnej stronie). Badacze postanowili więc sprawdzić, jak wygląda to w przypadku soli, uważanej dziś za nadużywaną i przez to szkodliwą dla zdrowia przyprawę.

Inspiracją do przeprowadzenia tej próby były wcześniejsze obserwacje na zwierzętach i komórkach ludzkich, które wykazały wpływ chlorku sodu (NaCl) na komórki Th17 promujące stan zapalny. Tym razem naukowcy wzięli pod lupę 386 pacjentów, którzy w ramach programu profilaktycznego opisali swoje nawyki żywieniowe średnio 7,7 roku przed wystąpieniem objawów RZS. Porównano ich z 1886 osobami z grupy kontrolnej.

W badaniu nie stwierdzono istotnego związku między wysokim spożyciem sodu a rozwojem RZS, ale wyjątek stanowili palacze. W ich przypadku nadmierne używanie soli ponad dwukrotnie zwiększało ryzyko RZS. Zdaniem autorów wynika to z interakcji, jaka zachodzi między paleniem a sodem15.

Genetyczne predyspozycje do RZS w połączeniu z paleniem

Szwedzkie badania wykazały również, że palenie tytoniu jest szczególnie ryzykowne w przypadku osób, które już są genetycznie podatne na RZS. Konkretnie chodzi tu o pacjentów będących nosicielami 2 kopii genu HLA-DRB1 SE. W tej grupie aż 55% przypadków zachorowań można przypisać nałogowi.

To zaś rzuca nowe światło na zależność gen-środowisko, która w przypadku RZS wydaje się mieć jeszcze większe znaczenie, niż dotąd sądziliśmy. Chodzi m.in. o to, że nałóg modyfikuje funkcjonowanie genów odpowiedzialnych za indukcję i podtrzymanie procesów zapalnych w stawach.

DNA

Jak wykazano, w płucach palaczy dochodzi również do nasilenia ekspresji cytrulinowanych białek5. Sama cytrulinacja to proces modyfikacji białek polegający na zamianie pozytywnie naładowanej reszty argininy na neutralną cytrulinę.

Zdrowy organizm katalizuje tę reakcję, jednak w stanie zapalnym ulega ona intensyfikacji, co może prowadzić do zmiany struktury trzeciorzędowej białek i powstawania nowych epitopów, a w konsekwencji do wytwarzania przeciwciał przeciwko własnym cytrulinowanym białkom.

Ich podwyższony poziom jest markerem zapalenia stawów i koreluje z ciężkością przebiegu choroby.

Te mechanizmy w połączeniu z obserwacjami epidemiologicznymi stają się podstawą nowego modelu patogenezy RZS, w którym palenie jest odpowiedzialne za cytrulinację białka w płucach osób podatnych genetycznie na zachorowanie6.

Przy czym to dym papierosowy, a nie nikotyna, wydaje się być kluczowy w tym procesie, ponieważ prowadzi do przewlekłego zapalenia dróg oddechowych, które sprzyja modyfikacji białek.

Pośrednio potwierdza to fakt, że na ryzyko RZS związane z paleniem wpływają zmiany w genach kodujących enzymy zaangażowane w detoksykację kancerogenów związanych z dymem7.

Inne czynniki ryzyka zwiększające szansę na RZS

Oczywiście palenie nie jest jedyną środowiskową przyczyną zapalenia stawów. Naukowcy podkreślają również znaczenie infekcji i stanu mikrobioty.

Infekcje

Już w 1975 r. dr Roger Wyburn-Mason powiązał z chorobami reumatycznymi powiązano pierwotniaki Naegleria i inne z rodzaju Blastocystis hominis16.

Przyczyną może być również zakażenie takimi pasożytami jak Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy), Giardia lamblia (ogoniastek jelitowy), Toxoplasma gondii oraz pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica).

Dobre i złe bakterie

Nawet 75% pacjentów z wczesnym nieleczonym RZS wykazuje obecność bakterii Prevotella copri w układzie trawiennym, a jednocześnie w ich mikrobiomie brakuje kilku grup pożytecznych drobnoustrojów, takich jak Bacteroides17.

Otyłość uważana jest, poza zaawansowanym wiekiem, za najistotniejszy czynnik ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych, ponieważ zwiększone obciążenie pogłębia ich dysfunkcje.

Wyniki wielu badań wskazują na istnienie zależności między wartością wskaźnika masy ciała BMI a częstością występowania klinicznych i radiologicznych objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Wykazano, że zwiększeniu BMI o 1 kg/m2 powyżej progu 27 kg/m2 towarzyszy wzrost ryzyka jej rozwoju o 15%18.

Papierosy

Dieta

Czerwone mięso, owoce morza, nabiał, słodycze oraz alkohol są bogate w puryny, które w organizmie przekształcane są w kwas moczowy. Jego nadmiar gromadzi się we krwi, co prowadzi do tworzenia się złogów w stawach, a w konsekwencji - do bólu i stanu zapalnego.

Ponadto występujące w mleku i wołowinie bakterie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) mogą wyzwalać RZS u osób z grupy ryzyka genetycznego19.

Okazuje się również, że istnieje związek między zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa a pewnym gatunkiem bakterii żyjących w jelitach i żywiących się pozostałościami węglowodanów - wielu pacjentom udało się pozbyć tego dokuczliwego schorzenia, gdy tylko zmienili dietę na niskowęglowodanową20.

I wreszcie pewne badanie wykazało, że bezglutenowa dieta wegańska łagodzi objawy reumatoidalnego zapalenia stawów21. Na pewno sprawdzą się też produkty przeciwzapalne, bogate w zdrowe tłuszcze omega-3, bromelainę czy kapsaicynę.

Dlaczego palenie jest tak niezdrowe dla stawów?

Oczywiście istnieją również inne ważne mechanizmy, które przyczyniają się do rozwoju zapalenia stawów u palaczy. Ten zgubny nałóg może zwiększyć stres oksydacyjny w organizmie, a ponadto aktywuje inne źródła wolnych rodników. Te zaś odgrywają rolę w etiologii RZS8.

Inna kwestia łączy się z apoptozą, czyli zaprogramowaną śmiercią komórki. Otóż palenie może zarówno intensyfikować, jak i hamować ten proces, w zależności od rodzaju komórek, m.in. poprzez wpływ na poziom limfocytów T. Tymczasem w chorobach autoimmunologicznych, takich jak RZS, mechanizmy apoptyczne są zaburzone, co prowadzi do przetrwałego zapalenia błony maziowej.

W modelach zwierzęcych poprawa mechanizmów usuwania uszkodzonych komórek chroniła przed RZS, a w badaniach prowadzonych na pacjentach z tym schorzeniem - zmniejszała jego objawy9.

Papierosy

I wreszcie kwesta najważniejsza, bo związana ze stanem zapalnym, będącym istotą RZS. Palenie papierosów działa zarówno na komórkowe, jak i humoralne aspekty układu odpornościowego, powodując ogólnoustrojowy stan prozapalny oraz wyzwalając różne zmiany morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne i enzymatyczne, które prowadzą m.in. do upośledzenia obrony przeciwbakteryjnej i komórkowej aktywności regulacyjnej.

W płucach znacznie wzrasta liczba makrofagów pęcherzykowych i innych monocytów, co z kolei zwiększa poziom enzymów lizosomalnych i wydziela elastazę odpowiedzialną za uszkodzenia tkanki miąższowej i łącznej. Palenie papierosów zwiększa również ekspresję metaloproteinazy macierzy (MMP)-12 (elastaza makrofagów), która jest zaangażowana w patogenezę RZS.

Jak wykazano, nadekspresja MMP-12 u transgenicznych królików istotnie nasilała zmiany reumatyczne, powodując silne pogrubienie błony maziowej, infiltrację makrofagów i wyraźne zniszczenie chrząstki stawowej10. Palenie zwiększa również poziomy cytokiny prozapalnej IL-17, która odgrywa ważną rolę w patogenezie i rozwoju RZS11.

Palenie powoduje cięższe objawy RZS

Papierosy

Nie chodzi jednak tylko o ryzyko zachorowania. Nałóg wiąże się bowiem z cięższym przebiegiem RZS. Oceny kliniczne pacjentów z University of Iowa wykazały, że palenie papierosów (zwłaszcza ≥ 25 paczkolat) było istotnie związane m.in. z nadżerkami i guzkami12.

W innym badaniu stwierdzono korelację między intensywnym paleniem (≥ 20 paczkolat) a guzkami reumatoidalnymi, mniejszą siłą chwytu i większym radiologicznym uszkodzeniem stawów, co sugeruje niekorzystny wpływ palenia na progresję choroby, jakość życia i niepełnosprawność funkcjonalną pacjentów13.

Na szczęście nigdy nie jest za późno na zmianę! Co więcej, badacze zachęcają do rzucenia palenia w każdym wieku, ponieważ stopniowo redukuje to podwyższone ryzyko RZS i innych chorób.

Warto jednak zrobić to jak najszybciej, bo organizm potrzebuje na skuteczne oczyszczenie nawet 20 lat. Co więcej, im szybciej, tym lepiej dla naszych najbliższych. Niedawno po raz pierwszy wykazano bowiem, że również bierne palenie w dzieciństwie może sprzyjać chorobie w tym samym stopniu, co aktywne pociąganie dymka w dorosłości14!

Co więcej, RZS rozwija się wówczas wcześniej. Tym bardziej więc warto wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować przechytrzyć podstępnego wroga, jakim z pewnością jest reumatoidalne zapalenie stawów.

Bibliografia
 • Contraception. (1987) 35: 457-464
 • Arthritis Rheum. (1997) 40: 1955-1961
 • Nat Rev Immunol. (2017) 17:60-75. 10.1038/ nri.2016.124
 • Int J Mol Sci. 2014 Dec; 15(12): 22279-22295
 • Arthritis Rheum 2006; 54: 38-46
 • Nat Rev Immunol. (2017) 17:60-75; Arthritis Rheum. (2006) 54:38-46
 • Arthritis Rheum. (2010) 62:3196-210; Arthritis Rheum. (2012) 64:655-64
 • Clin. Rheumatol. 2007;27:141--45
 • Rheumatology (Oxford) 2006;45:26-30
 • Nature. 2003;421:384-388
 • Eur. J. Immunol. 2014;44:339-347; Immunol. Lett. 2008;121:13-21
 • Ann Rheum Dis. 1997, 56: 463-469
 • Rheumatology (Oxford). 2000, 39: 1202-1205
 • Rheumatology (Oxford) 2019 Jul 1;58(7):1154-1162
 • Rheumatology (Oxford). 2015 Mar;54(3):487-93
 • Reumatol Clin, 2012; 8: 50-110
 • Torgan C. Gut Microbes Linked to Rheumatoid Arthritis, NIH Research Matters, November 25, 2013
 • Crit Rev Eukaryot Gene Expr, 2011; 21: 131-42
 • Front. Cell. Infect. Microbiol., 25 January 2018
 • Rheumatology, Volume 16, Issue 3, 1 August 1977, 190-196
 • Lancet, 1991; 338: 899-902
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT