Jesteś terapeutą?

MBSR działa jak lek. 4 mocne strony mindfulness

Najbardziej znaną terapią powiązaną z mindfulness jest trening redukcji stresu oparty na uważności (Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR), wykorzystywany w leczeniu wielu chorób.

17 maj 2019
Artykuł na: 2-3 minuty relaks psychika
Zdrowe zakupy

Badania prowadzone w Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu w grupie 110 pacjentów z cukrzycową chorobą nerek wykazały, że udział w grupowym treningu MBSR zmniejsza stres i objawy depresji. Obniża też rozkurczowe ciśnienie krwi, którego wysoki poziom bardzo często jest powiązany z niedomaganiem nerek. MBSR redukuje ponadto stres oksydacyjny, co prowadzi m.in. do ograniczenia występującej w nefropatii cukrzycowej albuminurii (białkomocz)1.

Natomiast opublikowane w 2017 r. wyniki metaanalizy potwierdziły, że u kobiet, które przeszły operację usunięcia piersi w następstwie choroby nowotworowej, trening MBSR przyniósł istotne statystycznie rezultaty, jeśli chodzi o odczuwane zmęczenie i niepokój, a także leczenie bezsenności i depresji2.

W innym badaniu u 22 pacjentów w wieku od 18 do 62 lat, u których stwierdzono pourazowe uszkodzenie mózgu, dwugodzinne sesje MBRS odbywające się raz w tygodniu przez 2,5 miesiąca przyniosły deklarowaną przez pacjentów poprawę jakości życia i wydolności umysłowej. Co ważne, istotną poprawę uzyskano w obszarze pamięci operacyjnej, a także w zakresie zdolności do skupienia uwagi3.

Mindfulness kontra reumatoidalne zapalenie stawów? W przypadku chorych na RZS standardowy 8-tygodniowy trening MBSR nie przyniósł zauważalnego zmniejszenia objawów depresji. Ogólne polepszenie samopoczucia pacjentów zaobserwowano dopiero po kolejnych 4 miesiącach treningu. Choć MBSR nie ma bezpośredniego wpływu na stan kliniczny pacjentów z RZS, może powodować poprawę odczuwanej przez nich jakości życia4.

Bibliografia

  1. Hartmann M. et al., Diabetes Care, 2012, 35(5)
  2. Haller H. et al., Acta Oncol., 2017, 56(12)
  3. Azulay J. et al., J.Head Trauma Rehabil., 2013, 28(4)
  4. Pradhan E.K. et al., Arthritis Rheum., 2007, 57(7)
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT