Jesteś terapeutą?

Qi - energia życiowa

Pojęcie qi w tradycyjnej medycynie chińskiej to odpowiednik hinduskiej prany i japońskiej ki. Wymawiamy czi bez względu na formę zapisu (spotyka się także m.in. xi oraz chi).

Artykuł na: 4-5 minut medycyna naturalna dieta pięciu przemian
Zdrowe zakupy

Qi jest zarówno koncepcją, jak i jej materialnym wyrazem. Jest mierzalna za pomocą metod diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej (na podstawie oceny stanu języka, pulsu, temperatury ciała, ilości śluzu), czyli jest wskazówką, jak leczyć zastoje (choroby)1. Qi jest zaliczana do podstawowych rodzajów substancji, które krążą w naszym ciele.

Daje życie i sama jest życiem, ponieważ każdy z nas stanowi część kosmosu i to kosmos obdarza nas potrzebną energią. Cykl życia zawiera w sobie energię qi, która nam bezustannie towarzyszy i bez której nasza podróż od urodzenia do śmierci nie byłaby możliwa1,2,3.

Wielkość otrzymanej qi zależy od wielu czynników — od naszych rodziców, sposobu życia, miejsca urodzenia, celów do zrealizowania w ciągu życia. Oba aspekty energii qi, materialny i energetyczny, przenikają się nawzajem w przyrodzie2. Ciało bez qi nie może funkcjonować. Choć samej qi nie widać, to jej niedobory uzewnętrzniają się na przykład w postaci zmian chorobowych czy zwyrodnieniowych w narządach, a także jako odczuwanie bólu i chronicznego zmęczenia2,3. Każda, absolutnie każda, rzecz, sytuacja czy istota zgodnie z tradycyjną medycyną chińską ma swoją qi3:

  • jeśli qi danego pokarmu jest silne, to smakuje on lepiej i daje siłę osobie, która go spożywa;
  • jeśli człowiek charakteryzuje się silną qi, to funkcjonuje dobrze, nie doświadcza zastojów (chorób) i realizuje swoje cele życiowe z pasją i zaangażowaniem;
  • jeśli człowiek ma silną osobowość, jest sprawiedliwy i ma jasno wytyczone cele, jego qi jest przejrzysta i daje długowieczność;
  • jeśli qi danej sytuacji (na przykład podpisanie umowy) jest czysta, nieobarczona energią podstępu i wykorzystania drugiego człowieka, wtedy realizowanie takiej umowy przyniesie wszystkim stronom pożytek.

W terapii prowadzonej w ramach tradycyjnej medycyny chińskiej najważniejsze jest wzmocnienie za pomocą diety energii trawiennej qi śledziony i trzustki oraz qi ochronnej, odpowiadającej za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Prowadzi to do usprawnienia ciała i polepszenia jakości życia1. Równowaga pomiędzy qi człowieka a qi kosmosu oznacza zdrowie i wewnętrzny spokój. Wszelkie zaburzenia w przepływie pomiędzy tymi energiami powodują choroby i są źródłem braku zadowolenia z życia. To, w jakim stopniu i w jaki sposób potrafimy wykorzystać qi, zależy od naszych dobrych lub złych nawyków żywieniowych oraz od naszego charakteru3.

Bibliografia

  1. Pitchford P., Healing with Whole Foods. Asian Traditions and Modern Nutrition, 1993, ISBN 1-55643-471-5
  2. Ross J., Zang Fu: The Organs Systems of Traditional Chinese Medicine, 1985, ISBN 978-044-30348-24
  3. Weidinger G., Tradycyjna Medycyna Chińska, 2016, ISBN 978-8365404-07-7
Holistic Health 4/2017
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W:
Holistic Health 4/2017
KUP wydanie ELEKTRONICZNE
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT