Jesteś terapeutą?

E-skierowania i e-zwolnienia

18 lutego Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie opowiedzieli, jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można je zrealizować.

24 czerwiec 2019
Artykuł na: 6-9 minut pacjent
Zdrowe zakupy

E-rozwiązania to konsekwentne działania, które mają w ciągu najbliższych lat doprowadzić do cyfryzacji całego systemu służby zdrowia. To z kolei ma ułatwić procedury, usprawnić dostęp do usług medycznych oraz doprowadzić do skupienia w jednym miejscu wszystkich danych dotyczących zdrowia pacjenta (począwszy od szczepień, przez przebyte choroby, po zażywane leki i wykonane zabiegi medyczne). Co powinniśmy o nich wiedzieć?

E-skierowanie

- To kolejny dokument (po e-recepcie), w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem jego wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy - wyjaśniał minister Łukasz Szumowski.

Po co nam e-skierowanie? Najważniejszą jego zaletą jest brak konieczności dostarczania go osobiście. Wystarczy rozmowa telefoniczna. Poza tym wprowadzenie e-skierowań umożliwi zdalną rejestrację, zredukuje problem nieczytelnych skierowań, wyeliminuje ryzyko ich zgubienia, a także da możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak to działa? Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej - e-mailem, SMS-em - lub papierowej w postaci wydruku informacyjnego. Sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane i osobiście umawia się na wizytę. Osoba rejestrująca e-skierowanie musi wprowadzić do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisać go na wizytę.

W fazie testów 16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż e-skierowań w wybranych placówkach leczniczych w Warszawie, natomiast 12 grudnia tego samego roku zostało wystawione pierwsze elektroniczne skierowanie. Program pilotażowy e-skierowań ma trwać do połowy 2019 r. Na obecnym etapie wystawiać i/lub realizować e-skierowania może zaledwie 9 placówek. Należą do nich:

 • Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,
 • NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
 • SZPZLO Warszawa - Targówek.

Wszystkie placówki biorące udział w programie są oznaczone specjalnym logo. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Jednak już niebawem na stronie mapa.pacjent.gov.pl będziemy mogli sprawdzić, gdzie otrzymamy i zrealizujemy taki dokument.

Wykaz świadczeń Elektroniczne skierowania będą obowiązywać w całym kraju od 2021 r. Od 1 kwietnia br. będą wystawiane na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne - w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) - finansowane ze środków publicznych oraz innych,
 • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu - finansowane ze środków publicznych,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET) - finansowane ze środków publicznych.

E-zwolnienia

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne (nazywane e-ZLA). Są one automatycznie przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż następnego dnia.

Poinformuj szefa Jednak choć wszystko obywa się bez udziału chorego pracownika, nie znaczy to, że został on zwolniony z obowiązku poinformowania firmy o swojej nieobecności. Wprowadzenie e-zwolnień niczego w tym zakresie nie zmienia i nie zwalnia zatrudnionego z tego wymogu. Sam fakt, że pracodawca otrzymuje informację w formie elektronicznej, nie oznacza, że obowiązek zawiadomienia o nieobecności został spełniony.

W przypadku "chorobowego" na pracowniku nadal ciążą 2 odrębne obowiązki. Po pierwsze, powinien on zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania (należy to zrobić niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia absencji). Po drugie, zatrudniony musi usprawiedliwić nieobecność poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (obecnie ten obowiązek jest realizowany co do zasady poprzez automatyczne przesłanie e-zwolnienia).

Warto przy tym podkreślić, że istotne znaczenie ma tu niezwłoczne przekazanie tej informacji. To ważne, bo większość błędnie uważa, że pracownik może zgłosić swoją nieobecność dopiero drugiego dnia. To termin maksymalny, obowiązujący w przypadku braku możliwości przekazania informacji wcześniej. Jeżeli zatrudniony mógł to zrobić, ale w sposób nieuzasadniony czekał z tym do drugiego dnia, to tym samym naruszył obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji.

Wybór sposobu zawiadomienia o nieobecności należy do pracownika. Powinien przy tym upewnić się, że informacja do niego dotarła (np. w przypadku, gdy pracodawca nie reaguje na wysłanego e-maila albo pracownik przekazuje informację poprzez kolegę lub koleżankę).

Kto może wystawić dokument? Od 1 października 2018 r. lekarz może upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (ratownicy, pielęgniarki i sekretarki medyczne). Takie rozwiązanie ma ułatwić likwidację papierowych zwolnień lekarskich.

Osoba wystawiająca e-ZLA w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP), wysyła je do ZUS.

Usprawnienie procedury Największą zaletą e-zwolnień ma być ograniczenie liczby błędów podczas ich wypisywania. Kolejną - krótki czas wypełniania: ministerstwo zakłada, że ma to twać kilkanaście sekund. Ponadto mają one pozwolić na lepszy przepływ informacji i skuteczniejszą kontrolę wydawanych L4.

Awaryjnie papier Jeśli z jakichś powodów wystawienie e-ZLA nie jest możliwe (np. w czasie wizyty domowej), przepisy przewidują wydanie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej. Lekarz może wtedy skorzystać z formularzy wydrukowanych wcześniej z systemu. Każdy taki formularz ma identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie. Wystawione na nim zwolnienie nie zawiera numeru statystycznego choroby. W tym trybie pacjent musi przekazać lekarzowi wszelkie dane i informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia. Po przeprowadzeniu badania medyk wręcza pacjentowi zaświadczenie ze swoją pieczątką i podpisem. Zaświadczenie to chory musi przekazać zakładowi pracy, nawet jeżeli ma on profil informacyjny na PUE ZUS.

Po wystawieniu papierowego zaświadczenia lekarz ma obowiązek przekazać je w formie elektronicznej do ZUS w ciągu 3 dni roboczych. E-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu na formularzu wydrukowanym z systemu oraz numer statystyczny choroby. Tego ostatniego nie będzie na dokumencie, który otrzyma Twój pracodawca.

Możesz też otrzymać wydruk e-ZLA na własne żądanie oraz w przypadku, gdy Twój pracodawca nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

Artykuł pt. "Elektroniczna służba zdrowia" ukazał się w numerze Marzec 2019 magazynu "O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą" >>

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny