Jesteś terapeutą?

Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy

Czy inwalidzi są skazani na bezrobocie? Wcale nie! Wystarczy tylko przystosować miejsca pracy do odpowiednich warunków, by zmienić życie wielu osób poszkodowanych przez los. Kto pomoże? Jak zwykle można liczyć na Unię Europejską, która współfinansuje specjalny program dla pracodawców.

04 marzec 2015
Artykuł na: 2-3 minuty psychika
Zdrowe zakupy

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach to tytuł projektu systemowego, realizowanego przez PFRON w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu systemowego oferującego pomoc w przystosowaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od lewej: Michał Rydzewski PFRON, Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON, Alina Wojtowicz-Pomierna Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. Danuta Koradecka Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych

Podstawowym celem jest w tym przypadku podniesienie jakości środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych - opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych dotyczących projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnym stopniem inwalidztwa.

Z prowadzonych przez różne instytucje badań wynika, że niedostosowana infrastruktura oraz nieumiejętność przystosowania stanowisk pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych stanowi w Polsce jedną z głównych barier w zatrudnieniu tych osób.

Etat dla inwalidy

Praca dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności na nie tylko wymiar ekonomiczny. Niezmiernie ważne jest też mniej wymierne znaczenie niematerialne. Aktywność zawodowa pozwala takim osobom nie tylko się usamodzielnić, ale także poczuć, że zajmują równie ważne miejsce w społeczeństwie, co ludzie zdrowi.

Dlatego tak ważne jest, żeby pracodawcy zrozumieli, że zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskują lojalnego pracownika, który może okazać się dla firmy prawdziwą lokatą kapitału. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przedsiębiorcy wykorzystają uśpiony potencjał osób niepełnosprawnych i za kilka lat w Polsce przybędzie tyle tego typu miejsc pracy, że przegonimy europejskie standardy...

Tekst: Monika Piorun

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT