Jesteś terapeutą?

Czy Polacy są gotowi na poliamorię?

Czy można kochać więcej niż jedną osobę jednocześnie? Agencja badawcza Biostat przeprowadziła ogólnopolskie badanie, w którym sprawdziła, co Polacy sądzą o wielomiłości. Zapytano 1000 osób w wieku 18 – 55+ lat co myślą o poliamorii i czy zdecydowaliby się na życie w trójkącie.

Artykuł na: 4-5 minut psychologia psychika sex
Zdrowe zakupy

Poliamoria i trójkąty znalazły się pośród dwunastu odcieni miłości, zaprezentowanych w X edycji Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter „Z miłości do…”, który w całości można zobaczyć podczas wirtualnego spaceru: Kalendarz Artystyczny Gedeon Richter.

Poliamoria i trójkąty z perspektywy psychologicznej

Poliamoria, nazywana inaczej wielomiłością, oznacza relację uczuciową z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie. Co ważne, wszystkie strony zaangażowane w taki związek są go świadome i zgadzają się na niego.

Wprawdzie poliamoria nie mieści się w naszych kulturowych schematach, jednak najważniejsze jest to, że ludzie, którzy w takiej wspólnocie żyją, mają poczucie, że to im służy, że się rozwijają i że są dzięki temu szczęśliwsi. W relacjach poliamorycznych motorem i celem nie jest seks i perwersja, lecz miłość. Skoro jeden człowiek może dawać tak dużo, to ile może dać cała grupa zaprzyjaźnionych ludzi. – Katarzyna Miller o poliamorii, X edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter „Z miłości do…”

Związki trójkątne są naprawdę interesującym testem. I właściwie sprowadzają się do dyskusji, czy człowiek jest monogamiczny czy poliamoryczny. Nikt tego dylematu do tej pory nie rozwiązał. Generalnie myślę, że trójkąty są niesprawiedliwie skazane na społeczne i obyczajowe potępienie. Mogą być naprawdę wyrazem bardzo, bardzo głęboko przeżywanej miłości do każdej z osób. I zgody na jej wolność. – Wojciech Eichelberger, X edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter „Z miłości do…”.

Co Polacy myślą na temat wielomiłości i trójkątach?

Z badania wynika, że Polacy stawiają raczej na monogamiczne związki. Blisko 75 proc. respondentów nie byłoby skłonnych do bycia w jednoczesnej relacji z więcej niż jednym partnerem/partnerką, z czego przekonanym o tym było prawie 57 proc. ankietowanych. Tylko nieco ponad 11 proc. uczestników badania zadeklarowało, że mogłoby nawiązać taką relację. Infografika pokazująca, czy Polacy są skłonni do bycia w związku poliamorycznym

Zdecydowanie przeciwni trójkątom miłosnym są najstarsi respondenci (grupa wiekowa 55+). Ponad połowa badanych (53 proc.) uważała, że uczestniczenie w trójkącie miłosnym jest upokarzające. Znacznie rzadziej zgadzano się z tym, że zaangażowanie w taką relację jest – lub może być – bardzo ciekawym doświadczeniem (blisko 27 proc.). Infografika pokazująca, jakie zdanie mamy o poliamorii i trójkątach

Bardziej liberalne w tej kwestii były osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lata, ponieważ blisko 40 proc. nie zgadzało się ze stwierdzeniem o niemoralności tego rodzaju relacji pomiędzy partnerami. Infografika pokazująca, czy uczestniczenie w trójkącie miłosnym jest upokarzające

Infografika pokazująca, dla kogo trójkąt miłosny to niemoralny związek, który jest nie do zaakceptowania

Infografika pokazująca, dla kogo trójkąt miłosny jest lub może być bardzo ciekawym doświadczeniem

Co nas kręci w związkach poliamorycznych?

Jak pokazują wyniki, głównym powodem byłaby chęć przeżycia ciekawej przygody – 59 proc. Z kolei 42 proc. badanych zrobiłoby to ze względu na trudność w dokonaniu wyboru jednego partnera. Dla 36 proc. respondentów związek poliamoryczny byłby sposobem na urozmaicenie życia i przełamanie rutyny. Polacy w takiej relacji widzą również możliwość dowartościowania siebie – 29 proc. Infografika pokazująca, co motywowałoby nas do bycia w związku poliamorycznym

Dlaczego stawiamy na związki monogamiczne?

Badani, którzy nie byliby w stanie żyć w związku poliamorycznym, zostali zapytani o to, co demotywowałoby ich do relacji z więcej niż jedną osobą jednocześnie.

Infografika pokazująca, dlaczego nie zdecydowalibyśmy się na związek poliamoryczny Najwięcej respondentów zadeklarowało, że byłoby to niezgodne z ich wychowaniem – blisko 52. proc. Prawie 45 proc. Polaków obawiałoby się rozpadu związku, zaś 42 proc. miałoby trudności w obdarzeniu partnera zaufaniem. Nieznacznie mniej badanych wskazało na zazdrość – 41 proc. Pośród odpowiedzi pojawiły się również: niezgodność z wiarą – blisko 36 proc. czy brak możliwości założenia normalnej rodziny – prawie 36 proc. Polacy wskazywali także na brak akceptacji wśród najbliższego otoczenia jako czynnik demotywujący ich do zaangażowania się w związek poliamoryczny – 18 proc.

"Z miłości do..." to już 10. wydanie corocznego Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter Polska. Projekt prowadzony jest od 2011 roku, z inicjatywy Anety Grzegorzewskiej, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych w Gedeon Richter Polska oraz artysty plastyka Andrzeja Pągowskiego. Wszystkie edycje Kalendarza skupiają się na tematyce kobiecej, interpretowanej w różnych formach artystycznych przez różnych twórców. Każda z nich ma też inny motyw przewodni.

 Informacja prasowa

Wczytaj więcej
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT