Jesteś terapeutą?

Sport: na siłowni czy na świeżym powietrzu?

Autorzy badania postanowili sprawdzić, jak na nasze zdrowie i samopoczucie wpływa uprawianie sportu w zamkniętym pomieszczeniu, na świeżym powietrzu w mieście i na łonie natury poza miastem.

Artykuł na: 4-5 minut ruch relaks
Zdrowe zakupy

W eksperymencie wzięło udział 3060 uczestników w wieku 15-74 lat:

  • 52% badanych ćwiczyło zimą
  • 48% badanych ćwiczyło wiosną

W ciągu ostatnich 12 miesięcy

  • 55% badanych nie uprawiało sportu na świeżym powietrzu
  • 44% badanych rzadko uprawiało sport na świeżym powietrzu

W ciągu ostatnich 4 tygodni

  • 53% badanych podejmowało umiarkowaną aktywność fizyczną
  • 31% badanych podejmowało intensywną aktywność fizyczną

W trakcie badania monitorowano samopoczucie psychiczne badanych ogólny stan ich zdrowia jakość snu. Zadanie uczestników polegało na podejmowaniu przez co najmniej 20 minut dziennie intensywnej aktywności fizycznej (nordic walking, fitness, jogging).

Wyniki badania Największą poprawę samopoczucia odnotowano wśród ochotników z grupy ćwiczącej poza miastem, na łonie natury Ogólny stan zdrowia poprawił się w grupach ćwiczących na zewnątrz, nie odnotowano jednak ewidentnej różnicy między "miejskimi" i "pozamiejskimi"uczestnikami badania Jakość snu była najlepsza wśród ochotników uprawiających sport na łonie natury, poza miastem.

Wnioski z badania Najwięcej korzystnych zmian w zakresie badanych parametrów zaobserwowano u ochotników ćwiczących na łonie natury. Można zatem przyjąć, że podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poza obszarami miejskimi wpływa korzystnie na nasze samopoczucie psychiczne, zdrowie i sen1,2. Naukowcy podkreślają jednak, że możemy też bez obaw ćwiczyć na otwartej przestrzeni w mieście3, jeśli stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 nie przekracza 35 μg/m3, a pyłów PM10 - 50 μg/m3.

Prawdziwy wróg: zapylone powietrze

Cytat za Państwowym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie:

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących związkami organicznymi i nieorganicznymi. (…) Może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany3. Na pył PM10 składają się cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które są wchłaniane w górnych drogach oddechowych i oskrzelach, co stanowi przyczynę kaszlu, trudności z oddychaniem i zadyszki, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego, a także powoduje zaostrzenie objawów chorób alergicznych. Jeśli przenikają do krwiobiegu, wpływają na przebieg chorób serca oraz zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o negatywnym wpływie pyłu PM10 na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Polskie normy dla pyłów PM10: poziom dopuszczalny: 50 μg/m3 (dobowy) - stężenie pyłów sięgające tej granicy wskazuje, że jakość powietrza nie jest dobra, niemniej przebywanie na świeżym powietrzu nie spowoduje poważnych skutków dla zdrowia; poziom informowania: 200 μg/m3 (dobowy) - oznacza złą jakość powietrza, norma została przekroczona czterokrotnie; trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu;poziom alarmowy: 300 μg/m3 (dobowy) - informuje o bardzo złej jakości powietrza; norma jest przekroczona sześciokrotnie; najlepiej zostać w domu.
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne), które są wchłaniane w górnych i dolnych drogach oddechowych, ale mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły PM10 powodują kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5 wynosi 25 μg/m3, a norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5 - 10 μg/m3.

Zgodnie z zaleceniem WHO normy średniego dobowego stężenia pyłu PM10 nie mogą być przekroczone więcej niż 35 razy w ciągu roku. Niestety w Polsce zdarza się to o wiele częściej.

Julia Cember

Bibliografia

  1. Health and Well-Being 2016, Volume 6, Issue 3, Pages 324– 346. doi: 10.1111/aphw.12031
  2. goo.gl/KkynZD
  3. http://sojp.wios.warszawa.pl/?page=pm
Autor publikacji:
Julia Cember-Ogorzałek
Julia Cember-Ogorzałek
julia.cember@ktociewyleczy.pl

"Uwielbiam dowiadywać się nowych rzeczy i uważam, że każdy człowiek ma ciekawą historię do opowiedzenia. Kiedy akurat nie piszę, spędzam czas z dzieckiem i świnkami morskimi, organizuję wirtualne bazarki na rzecz zwierząt lub wystawiam moje małżeństwo na próbę podczas sesji Monopoly." 

Zobacz więcej artykułów tego eksperta
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT