Jesteś terapeutą?

Statyny mają negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy? [BADANIA]

Nowe przekrojowe badanie kliniczne opublikowane w czasopiśmie Kaohsiung Journal of Medical Sciences1 potwierdza dowody, że statyny, często przepisywany lek na wysoki poziom cholesterolu, mogą zwiększać akumulację wapnia w ścianach tętnic poprzez hamowanie białek zależnych od witaminy K, które chronią naczynia krwionośne.

12 kwiecień 2021
Artykuł na: 4-5 minut serce
Zdrowe zakupy

Statyny są lekami pierwszego rzutu w profilaktyce i leczeniu potwierdzonej miażdżycowej choroby układu sercowo-naczyniowego. Paradoksalnie wykazano, że intensywna statynoterapia może nasilać zwapnienie naczyń i przyspieszać jego rozwój. Celem niedawno opublikowanego badania pt. "Statins, vascular calcification, and vitamin K-dependent proteins: Is there a relation?" [Statyny, zwapnienie naczyń i białka zależne od witaminy K. Czy istnieje związek?] było określenie domniemanego związku między stosowaniem statyn, zwapnieniem naczyń wieńcowych a możliwym mechanizmem, który sprawia, że statyny mogą nasilać to zjawisko.

"Zgodnie z badaniem statyny mają negatywny wpływ na poziom witaminy K. W związku z tym suplementacja witaminy K2, która, jak wykazano, skutecznie zwiększa poziom witaminy K i aktywuje pozawątrobowe białka zależne od witaminy K, może być korzystna u pacjentów leczonych statynami" – twierdzi dr Hogne Vik, dyrektor medyczny NattoPharma, która jest globalnym liderem w dziedzinie badań i rozwoju witaminy K2.

Do badania włączono 98 uczestników – pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (CVD) i grupę kontrolną składającą się ze zdrowych osób z umiarkowanym ryzykiem rozwoju CVD. Podzielono ich na grupy w zależności od stosowania statyn. Stwierdzono, że CVD i leczenie statynami są niezależnie i istotnie związane z kalcyfikacją naczyń. Wśród wszystkich uczestników badania wskaźnik zwapnienia tętnic wieńcowych (ang. coronary artery calcification score, CACS) był wyższy u osób leczonych statynami niż u pacjentów ich nieotrzymujących.

Badacze dokonali tych samych obserwacji u pacjentów z CVD i w grupie kontrolnej. Ponadto badacze stwierdzili, że statyny wpływały na poziom witaminy K, który odzwierciedla aktywacja osteokalcyny (OC), białka zależnego od witaminy K. Nieaktywna OS i stosunek nieaktywnej do aktywnej postaci OC (UCR) były istotnie podwyższone u osób stosujących statyny, co wskazuje na niedobór witaminy K. Zdaniem naukowców statyny wpływały również na międzynarodowy współczynnik znormalizowany oraz wchodziły w interakcje z antagonistami witaminy K.

Wyniki te są zgodne z dostępnymi dowodami dotyczącymi pozytywnego związku między statynami a kalcyfikacją naczyń krwionośnych. W artykule opublikowanym w 2015 r. w czasopiśmie Expert Review Clinical Pharmacology2 stwierdzono, że statyny mogą działać jako "toksyny mitochondrialne", wywierając niekorzystny wpływ na serce i naczynia krwionośne nie tylko poprzez zmniejszenie poziomu koenzymu Q10 (CoQ10), ale także hamując „syntezę witaminy K2, kofaktora aktywacji matrycowego białka Gla, co z kolei chroni tętnice przed zwapnieniem".

"Zainicjowaliśmy badania potwierdzające, że witamina K2 jako MK-7 (MenaQ7) jest jedynym znanym inhibitorem kalcyfikacji naczyń krwionośnych poprzez aktywację matrycowego białka Gla (MGP)3,4. To nowe badanie dostarcza również dalszych dowodów, że statyny zakłócają mechanizm działania, który sprawia, że witamina K2 staje się składnikiem odżywczym o działaniu kardioprotekcyjnym”, dodaje dr Vik.

"Będziemy kontynuować współpracę w zakresie badań nad witaminą K2 jako potencjalną terapią dla pacjentów ze znaczną kalcyfikacji", podsumowuje dr Vik. "Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam zachęcić do zalecania suplementacji witaminy K2 u pacjentów leczonych statynami; w szczególności biorąc pod uwagę te nowe dowody".

Bibliografia
  • Zhelyazkova-Savova MD, Yotov YT, Nikolova MN, Nazifova-Tasinova NF, Vankova DG, Atanasov AA, Galunska BT. “Statins, vascular calcification, and vitamin K-dependent proteins: Is there a relation?" Kaohsiung J Med Sci. 26.02.2021 r. Publikacja elektroniczna przed drukiem.
  • Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. “Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms." Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.
  • Knapen MHJ, Braam LAJLM, Drummen NE, Bekers O, Hoeks APG, Vermeer C. “Menaquinone-7supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double-blind randomized clinical trial." Thromb Haemost. 2015 May; 113(5):1135-44.
  • Vermeer C and Vik H. Effect of Menaquinone-7 (vitamin K2) on vascular elasticity in healthy subjects: results from a one-year study. 2020 Vascul Dis Ther
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent