Jesteś terapeutą?
Wszystkie problemy zdrowotne

Choroby rzadkie

Zespół Angelmana, choroba Pompego, zespół Leigha to tylko niektóre z chorób rzadkich, które omawiamy w tym dziale. Jakie są możliwości leczenia chorób rzadkich? Jak wygląda system refundacji leków dla pacjentów w Polsce?
1 22
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT