Jesteś terapeutą?

Medycyna integracyjna - jakie są jej założenia?

Medycyna integracyjna łączy w sobie dorobek medycyny konwencjonalnej i tradycyjnej. Jej celem jest nie tylko leczenie chorób, ale także profilaktyka, oraz wczesne zapobieganie zmianom, które zachodzą w organizmie wraz z wiekiem.

27 wrzesień 2019
Artykuł na: 4-5 minut medycyna naturalna
Zdrowe zakupy

W medycynie integracyjnej kładzie się też nacisk na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, poprzez uświadamianie i wskazywanie zagrożeń w środowisku życia pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wykrycie chorób na etapie przedklinicznym, kiedy jeszcze nie dają wyraźnych objawów i szansa na pełne wyleczenie pacjenta jest bardzo duża. Opiekę nad nim sprawują zarówno lekarze, jak i specjaliści zajmujący się alternatywnymi metodami leczenia, m.in. naturopaci, zielarze, fizjoterapeuci i masażyści.

Założenia medycyny integracyjnej

Ważne przy tym jest to, że przedstawiciele obu nurtów medycyny nie konkurują ze sobą, lecz łączą doświadczenia we wspólnym celu, jakim jest zdrowie pacjenta. Medycynę integracyjną cechuje indywidualne podejście do każdej osoby, a sam chory traktowany jest kompleksowo. Lekarze medycyny integracyjnej przeprowadzają niezwykle szczegółowy wywiad, który poza objawami choroby skupia się również na stylu życia jaki prowadzi pacjent, diecie, warunkach pracy, postawie ciała i stanie psychicznym, ponieważ wszystkie te czynniki wpływają na jego zdrowie i samopoczucie.

Indywudualne podejście do leczenia

Każdy z nas jest bowiem unikalny pod względem nie tylko fizycznym, ale i fizjologicznym. Nasze organizmy indywidualnie reagują na te samą chorobę i u każdego z nas przebiega ona inaczej. Dlatego też celem medycyny integracyjnej nie jest leczenie choroby, ale leczenie człowieka, konkretnego pacjenta. Takie podejście zwiększa nie tylko szansę na całkowite wyleczenie, ale skraca też czas trwania choroby i hospitalizacji. Pozwala również na zaplanowanie długofalowej profilaktyki zdrowotnej. Pacjent trafiający do kliniki medycyny integracyjnej, po przeprowadzeniu z nim wywiadu lekarskiego, kierowany jest na badania, które pomagają postawić diagnozę.

Diagnoza choroby

W tym zakresie medycyna integracyjna korzysta na szeroką skalę z medycyny zachodniej, zalecając wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, EKG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG). Na ich podstawie stawiana jest diagnoza i pacjentowi proponuje się sposób leczenia. Jednak nie ogranicza się on do podania odpowiednich leków lub wypisania skierowania na zabieg chirurgiczny. Wraz z diagnozą pacjent otrzymuje również zalecenie konsultacji z innymi specjalistami, bowiem większość chorób pozornie dotyczy tylko jednego narządu lub układu i z reguły pociągają one za sobą dysfunkcję także innych organów.

Następnie kierowany jest do specjalistów medycyny alternatywnej, których zadaniem jest wsparcie organizmu w walce z chorobą, a gdy ta ustąpi działanie profilaktyczne. Nad chorym zostaje również roztoczona opieka psychologiczna lub duchowa, zgodna z wyznawaną wiarą, bowiem nastawienie emocjonalne pacjenta, motywacja do działania i wdrażania zmian, oraz podtrzymanie w nim nadziei są niezwykle ważnym elementem leczenia, niekiedy nawet decydującym wręcz o jego powodzeniu. Z medycyny integracyjnej mogą też skorzystać osoby zdrowe, które chcą działać profilaktycznie, by na długie lata zachować zdrowie, sprawności i dobre samopoczucie.

Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny