Jesteś terapeutą?

Psychoterapia - na czym polega, jak wygląda wizyta?

Psychoterapia jest metodą leczenia, polegającą na wpływaniu na psychikę pacjenta, sposób postrzegania przez niego rzeczywistości oraz stosunek do siebie samego. Dzięki niej możliwe jest leczenie zaburzeń psychicznych oraz wspieranie rozwoju osobistego.

26 wrzesień 2019
Artykuł na: 4-5 minut psychologia psychika
Zdrowe zakupy

Psychoterapia - na czym polega?

Terapia polega na odbywaniu regularnych spotkań z psychoterapeutą, a dobry kontakt pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz wzajemne zaufanie jest jednym z warunków powodzenia terapii. Podczas tych spotkań psychoterapeuta, przy pomocy odpowiednich metod psychologicznych oraz narzędzi, a także wykorzystując własne doświadczenie, stara się wpłynąć na pacjenta i wspomóc go w dokonaniu zmiany psychicznej.

Dla kogo jest psychoterapia?

Psychoterapia może być prowadzona pod kątem zdiagnozowanego problemu psychologicznego lub służyć rozwojowi personalnemu. Psychoterapia pomaga w leczeniu m.in. takich chorób jak depresja, schizofrenia, syndrom stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), fibromialgia, choroba afektywna dwubiegunowa i osobowość borderline.

Po pomoc do psychoterapeuty mogą się zgłosić także osoby w różnych sytuacjach życiowych jeśli czują, że problem ich przerasta i nie są w stanie sami sobie poradzić, np. osoby w żałobie, po traumie, współuzależnieni, ofiary przemocy, mobbing, toksyczne związki.

Psychoterapia pomaga również w rozwijaniu kompetencji społecznych osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, sprawcom przemocy i nieprzystosowanym do otaczającego ją środowiska. Psychoterapię wykorzystuje się także w leczeniu uzależnień.

Rodzajem psychoterapii jest również terapia grupowa, w której uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami i przemyśleniami w gronie osób z tym samym problemem oraz niosą sobie wzajemne wsparcie. Z kolei osoby cierpiące wskutek problemów psychicznych jednego z bliskich mogą skorzystać z terapii rodzinnej. Jej odmianą jest terapia dla par i małżeństw, która pomaga w wychodzeniu z kryzysu i uczy rozwiązywania konfliktów w związku.

Jak wygląda psychoterapia?

W zależności od problemu stosuje się różne metody psychoterapeutyczne, będące połączeniem wiedzy medycznej, psychologicznej i filozofii. Aby wybrać odpowiednią terapię, psychoterapeuta odbywa z pacjentem szczerą rozmowę, czasami rozłożoną na kilka spotkań oraz analizuje przebieg leczenia psychiatrycznego, jeśli było takie podjęte i jego efekty.

Na podstawie zgromadzonych informacji kieruje pacjenta na wybraną terapię, która w najbardziej kompleksowy sposób jest w stanie pomóc w konkretnym przypadku, lub rekomenduje połączenie kilku metod psychoterapeutycznych. 

Ilość spotkań z psychoterapeutą, potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu terapeutycznego, jest ustalana w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta.

Metody psychoterapii

Do najczęściej stosowanych metod należą:

  • terapia narracyjna, która pomaga chorym na depresje oraz osobom, nie radzącym sobie w życiu;
  • psychoanaliza, pomocna osobom, którym towarzyszą trudne emocje, borykającym się z lękami, fobiami, zmiennymi nastrojami, chorobami psychosomatycznymi i agresją;
  • terapia humanistyczna, polecana w leczeniu depresji, zaburzeń odżywiania, nerwicy, traumy wyniesionej z dzieciństwa;
  • terapia Gestalt, o bardzo szerokim zastosowaniu, zalecana szczególnie chorym przewlekle, którym trudno zaakceptować swój stan;
  • terapia psychodynamiczna, pomocna w leczeniu uzależnień, agresji i chorobliwej nieśmiałości;
  • terapia ericksonowska, wspomagająca leczenie depresji i zaburzeń odżywiania;
  • NLP (neurolingwistyczne programowanie), które pomaga w samodoskonaleniu;
  • terapia poznawczo-behawioralna, pomocna w leczeniu zaburzeń odżywiania, chorobie afektywnej dwubiegunowej, lękach i leczeniu zespołu stresu pourazowego.
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny