Jesteś terapeutą?

Kinezyterapia - rodzaje ćwiczeń

Kinezyterapia, nazywana też leczeniem poprzez ruch lub gimnastyką leczniczą, ma na celu usprawnienie ciała, poprawę kondycji i wydolności organizmu, oraz usunięcie ograniczeń ruchowych i wypracowanie wzorców ruchu jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

23 wrzesień 2019
Artykuł na: 4-5 minut medycyna naturalna
Zdrowe zakupy

Kinezyterapia - kiedy jest stosowana?

Kinezyterapię stosuje się jako element rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu, po złamaniach i operacjach ortopedycznych, do usprawniania chorych po zawale lub udarze, oraz w chorobie niedokrwiennej serca, w chorobach neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, u osób z uszkodzeniem nerwów obwodowych, w celu zachowania ruchomości stawów w chorobie reumatoidalnej, w leczeniu wad postawy, w leczeniu bólów kręgosłupa, w chorobach układu oddechowego, w celu poprawienia pracy mięśni oddechowych, w leczeniu otyłości, w ciąży, jako przygotowanie do porodu siłami natury.

Kinezyterapia - rodzaje ćwiczeń

W kinezyterapii stosuje się różne rodzaje ćwiczeń, w tym:

  • ćwiczenia bierne polegające na tym, że ciałem pacjenta porusza jedynie terapeuta;
  • ćwiczenia czynne wykonywane przez pacjenta, zgodnie z zaleceniami terapeuty;
  • ćwiczenia izometryczne, polegające jedynie na napinaniu określonych partii mięśni;
  • ćwiczenia przy pomocy urządzeń, np. na wyciągach;
  • samowspomaganie, które polega na tym, że mięśnie zdrowych kończyn wykorzystywane są do wspomagania mięśni osłabionych;
  • ćwiczenia w wodzie;
  • codzienna gimnastyka i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
  • ćwiczenia oddechowe, których celem jest wyrobienie lub przywrócenie prawidłowej techniki oddychania;
  • ćwiczenia koordynacyjne, pomagające odzyskać zdolność koordynacji ruchowej pomiędzy kończynami oraz stronami ciała pacjenta.

Dodatkowo w kinezyterapii wykorzystuje się specjalne systemy terapeutyczne, w tym terapie manualne (np. Cyriax, Mulligan) i reedukację nerwowo-mięśniową (np. NDT Bobath, terapia metoda Vojty, proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu PNF).

Kinezyterapia może obejmować określony fragment ciała, lub być prowadzona ogólnie w celu usprawnienia całego organizmu. Program terapii układany jest indywidualnie, w zależności od możliwości fizycznych pacjenta. Poprzedza go szczegółowy wywiad dotyczący nie tylko problemu, z którym chory zgłosił się do kinezjoterapeuty, ale także całej historii zdrowotnej, przebiegu dotychczasowego leczenia, trybu życia, diety, nastawienia psychicznego.

Kinezyterapia - czy jest dla wszystkich?

Przeciwwskazaniem do kinezjoterapii są stany zapalne w obrębie mięśni i stawów, stany zapalne kości, wszystkie choroby przebiegające z gorączką, niewydolność krążenia, oraz niewydolność oddechowa.

Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny