Jesteś terapeutą?

Jedzenie mięsa zwiększa oporność na antybiotyki

Poziomy bakterii opornych na działanie antybiotyków u bydła potroiły się w ciągu ostatnich 20 lat, a bakterie te łatwo przechodzą do organizmów osób spożywających mięso czy mleko tych zwierząt.

28 kwiecień 2020 Artykuł na: 2-3 minuty
dieta antybiotyki

W efekcie ludzie coraz gorzej reagują na antybiotykoterapię. Najbardziej zainfekowane mięso pochodzi z Afryki, Azji – zwłaszcza Chin – oraz Ameryki Południowej. W regionach tych w ostatnich latach doszło do drastycznego wzrostu spożywania białka.

Poziomy antybiotykoopornych bakterii w mięsie kurczaków i świń w tych obszarach potroiły się między 2000 a 2018 r. W efekcie leki te zawodzą u 40% kurczaków i u 1/3 świń hodowanych przemysłowo.

Międzynarodowy zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Indii wziął pod lupę 4 szczepy powszechnie występujących bakterii, w tym Salmonella i E. coli, które wywołują poważne infekcje u ludzi. Naukowcy dokonali przeglądu ponad tysiąca opublikowanych wcześniej prac naukowych w celu nałożenia na mapę świata ognisk oporności przeciwbakteryjnej w krajach rozwijających się.

Największą oporność na antybiotyki odnotowali na terenie Indii i Chin. Ponad połowa kurczaków i świń hodowana jest w Azji, a na produkcję mięsa przeznacza się dziś aż 73% światowych antybiotyków.

Artykuł redakcyjny

Źródło: Science,2019;365:eaaw1944

Wczytaj więcej
Cat icon
Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny holistycznej
Close icon
Nasze magazyny