Jesteś terapeutą?

Lloyd's odmawia ubezpieczenia od roszczeń związanych z siecią 5G

Lloyd's of London, największy na świecie ubezpieczyciel i reasekurator, odmawia wypłaty roszczeń zdrowotnych związanych z nową siecią mobilną 5G o dużej mocy.

03 kwiecień 2020 Artykuł na: 2-3 minuty
rak technologia zagrożenia

Chociaż nigdy nie było definitywnego dowodu na to, że sieci komórkowe powodują problemy zdrowotne, obserwatorzy branży uważają, że Lloyd's stosuje ostrożne podejście i nie podejmuje współpracy w przypadku wykrycia łączy sieci komórkowych.

W drodze rezygnacji z polis ubezpieczeniowych Lloyd's przenosi ciężar na szkoły, które instalują Wi-Fi lub mają maszty na telefony komórkowe w budynkach szkolnych. Zaleca się, aby ubezpieczający pociągali szkołę do odpowiedzialności za problemy zdrowotne, które mogą ponieść uczniowie, jeśli później zostanie potwierdzone, że technologia bezprzewodowa była za to odpowiedzialna.

Możliwe, że na decyzję Lloyda miał wpływ wewnętrzny zespół ds. Oceny ryzyka, który w 2010 r. porównał sieci bezprzewodowe do azbestu, materiału budowlanego, który powoduje nowotwory płuc i inne choroby układu oddechowego. Mimo że związek został ustalony już w latach dwudziestych XX wieku, przemysł azbestowy bardzo powoli reagował i przez lata zaprzeczał istnieniu związku przyczynowego.

Podobnie w przypadku sieci komórkowych - zostały wystosowane pierwsze sygnały ostrzegawcze dotyczące poziomów promieniowania elektromagnetycznego, które będą generowane przez nową sieć 5G o dużej mocy oraz szkód, jakie mogą wywoływać na zdrowiu ludzi.

W stanach Zjednoczonych została przygotowana „Apelacja 5G” - poparło ją ponad 240 naukowców, którzy obawiają się, że sieć 5G może zwiększyć ryzyko występowania nowotworów, wpłynąć na płodność i powodować zaburzenia neurologiczne.

W amerykańskim Narodowym Programie Toksykologicznym odkryto statystycznie znaczący wzrost zachorowań na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na niskie poziomy EMF (pola elektromagnetycznego), znacznie poniżej tych, które będą generowane przez sieć 5G.

Źródło: scientists4wiredtech.com

Wczytaj więcej
Cat icon
Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny holistycznej
Close icon
Close icon
First product image Second product image Skuteczna ochrona przed Elektrosmogiem
Zamów:
www.antyradiator.pl
Second product image 607 461 658
Nasze magazyny