Jesteś terapeutą?

Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na inteligencję?

Okazuje się, że fizyczne konsekwencje ekspozycji na szkodliwy pył i gazy to wierzchołek góry lodowej.

03 wrzesień 2018
Artykuł na: 2-3 minuty mózg środowisko
Zdrowe zakupy

Zanieczyszczenie powietrza stanowi problem globalny. Powiązano je już z chorobami układu oddechowego i krążenia, a także z otyłością. Teraz chińscy naukowcy udowodnili, że smog obniża iloraz inteligencji.

Badanie przeprowadzone w Chinach, gdzie zanieczyszczenie powietrza ma jeden z wyższych współczynników, wykazało, że osoby wystawione na kontakt z cząstkami pyłu zawieszonego PM10 miały znacząco gorsze wyniki w testach językowych i arytmetycznych - zdaniem autorów pracy porównywalne z utratą roku edukacji.

Według kierującego zespołem amerykańskich ekspertów Xi Chena z Yale School of Public Health, wpływ zanieczyszczenia powietrza na inteligencję jest jeszcze większy u osób starszych, zwłaszcza po 64 r.ż. W ich przypadku obniżenie zdolności umysłowych można porównać do cofnięcia się w edukacji nawet o kilka lat.

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT