Jesteś terapeutą?

Ronald Grossarth-Maticek

W zdrowym ciele zdrowy duch - to porzekadło w ocenie większości z nas zawiera oczywistą prawdę, że soma i psyche to jedność. Jednak bohatera tego artykułu nie fascynuje metafizyka, a pojęcia takie jak duch czy dusza są mu niemal obce. Woli posługiwać się innymi, z zakresu psychologii behawioralnej, mówić o zachowaniach i postawach. Jednak sens jego nauki odpowiada temu, co nazwalibyśmy holistycznym podejściem do zdrowia.

27 listopad 2017
Artykuł na: 4-5 minut medycyna naturalna
Zdrowe zakupy

Ronald Grossarth-Maticek pomaga pacjentom, stosując terapię poznawczo-behawioralną. Urodził się w Budapeszcie w 1940 r. Wbiogramach przedstawiany jest najczęściej jako Niemiec, ale zdarza się, że uchodzi za Jugosłowianina. Studiował socjologię, psychopatologię, kryminalistykę i medycynę na uniwersytetach w Heidelbergu i w Belgradzie. Po ukończeniu nauki zajmował się badaniami z pogranicza socjologii i medycyny, dążąc do określenia zależności pomiędzy różnymi zachowaniami, stylem życia i zdrowiem.

Od 2007 r. jest również dyrektorem międzynarodowego programu w ramach działającego w Belgradzie Europejskiego Centrum na rzecz Pokoju i Rozwoju (ECPD), stworzonego do prowadzenia badań interdyscyplinarnych.W latach 1990–2006 był dyrektorem instytutu zajmującego się zagadnieniami psychologii zdrowia w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym. Potem szefował centrum badań międzywydziałowych na uczelni w Heidelbergu.

W świecie medycyny holistycznej Grossarth-Maticek znany jest głównie ze swoich badań i odkryć odnoszących się do związków pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem fizycznym.

Na podstawie testów psychologicznych przeprowadzonych wśród wybranych osób potrafił przewidzieć z kilkudziesięcioprocentową dokładnością, która z nich zapadnie na raka albo choroby serca.

Odkrył, że stosując techniki wsparcia psychologicznego, można zmniejszyć odsetek przypadków śmiertelnych wśród cierpiących na tego rodzaju schorzenia. Stosował m.in. relaksację, sugestię, wizualizację. Ronald Grossarth-Maticek znany jest też z frapujących badań, łączących psychologię z socjologią, nad związkiem między osobowością człowieka i skłonnościami do różnych chorób.

W jednym z nich podzielił badanych na grupy według kryterium, które krzyżowało podatność na określone choroby z określonymi postawami i zachowaniami. Po dziesięciu latach przeprowadzono serię wywiadów telefonicznych z tak sklasyfikowanymi ochotnikami.

Okazało się, zgodnie z prognozami, że osoby przypisane do pierwszej grupy częściej chorowały na nowotwory i częściej z ich powodu umierały, podczas gdy badanych z drugiej grupy częściej dotykały schorzenia serca, co również kończyło się w wielu przypadkach zgonem. Potwierdzono także sensowność założenia, że przeżywanie powtarzającego się silnego stresu znacznie zwiększa ryzyko rozwinięcia się określonych chorób u ludzi na niego podatnych.

Dodatkowo z badań wynikało, iż modyfikacja zachowań i nastawienia do problemu za pomocą psychoterapii wykorzystującej metody radzenia sobie ze stresem wpływa na rozwój i przebieg chorób.

W grupie składającej się z osób podatnych na raka, ale poddanych oddziaływaniu psychologów, zachorowania nie występowały, podczas gdy w grupie osób "podatnych", ale niekorzystających z terapii, zapadalność na nowotwory była stosunkowo wysoka. Pomoc psychologiczna wpływała także na przebieg chorób i znacznie wydłużała życie chorym na raka.

Ronald Grossarth-Maticek na podstawie prowadzonych przez siebie badań podzielił ludzi pod względem zachowań w sytuacji chorobowej na sześć typów: cierpiących w izolacji, pobudzonych w bezradności, niestabilnych emocjonalnie, zdolnych do samoregulacji i przystosowania, racjonalnych i unikających emocji, irracjonalnych i nieumiejących kontrolować emocji. Nadal jest aktywny zawodowo. Pisze książki i propaguje swoje metody terapii. 

Tekst: Mirosław Usidus

Holistic Health 6/2017
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W:
Holistic Health 6/2017
KUP wydanie ELEKTRONICZNE
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
Holistic Health 6/2017
Holistic Health
Kup teraz
Wczytaj więcej
Nasze magazyny