Jesteś terapeutą?

NFZ pokryje koszty świadczeń uchodźców

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, obywatele tego kraju, którzy przybyli do Polski będą traktowani jak polscy pacjenci – zapowiedział Narodowy Fundusz Zdrowia.

Artykuł na: 2-3 minuty
Zdrowe zakupy

Każdy Ukrainiec, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala może liczyć na udzielenie adekwatnej pomocy medycznej. Koszyk świadczeń jest taki sam, jak dla polskich ubezpieczonych pacjentów – NFZ pokryje wizytę i konieczne badania w placówkach medycznych, które mają podpisany kontrakt z Funduszem, jednak trzeba będzie zapłacić za leki. Refundowane świadczenia obejmują również pomoc psychologiczno-psychiatryczną.

Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Z komunikatu NFZ wynika, że zasady te obejmują każdego obywatela Ukrainy, który w swoim dokumencie podróży posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

Jednocześnie Fundusz apeluje, by świadczeniobiorcy – do których już teraz trafią pacjenci z Ukrainy – by mimo trwania prac nad regulacjami prawnymi tej niecodziennej sytuacji:

  • nie odmawiali uchodźcom pomocy;
  • nie odsyłali pacjentów do innego świadczeniodawcy;
  • nie domagali się od nich zapłaty za udzielone świadczenia i nie wystawiali za nie faktur.

Jednocześnie NFZ zwraca uwagę, że medycy powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Warto też wspomnieć, że na głównych stronach Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiły się informacje w języku ukraińskim.

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT