Jesteś terapeutą?

Zamieszanie wokół soli na przestrzeni lat

Ilość badań naukowych poświęconych wpływowi soli na zdrowie człowieka przyprawia o zawrót głowy. Najciekawsze jest jednak to, że mimo obiektywnych i zbliżonych do siebie wyników, można na ich podstawie wysnuć mało zbieżne teorie. Sprawdźcie, jak do tego doszło.

24 listopad 2015
Artykuł na: 6-9 minut dieta zagrożenia
Zdrowe zakupy

W ciągu ostatnich 17 lat przeprowadzono 26 metaanaliz na temat soli, które doprowadziły nas do diametralnie różnych wniosków dotyczących jej wpływu na zdrowie człowieka.

Sól pod lupą naukowców

1998 Otrzymane wyniki badań dotyczących wpływu soli na organizm nie stanowią poparcia dla ogólnie przyjętej rekomendacji nakłaniającej do zmniejszenia ilości spożywanej soli, chociaż można je wykorzystać jako formę dodatkowego leczenia w chorobie nadciśnienia (JAMA, 1998; 279: 1383-91)

2002 Nieznaczne zmniejszenie ilości spożywanej soli wywiera znaczący i istotny wpływ na ciśnienie krwi (JHumHypertens,2002;16:761-70)

2003 Dalsze zmniejszenie ilości soli w diecie [z 6] do 3 g/dzień... powinno stać się od teraz celem długoterminowym (Hypertension,2003;42:1093-9)

2003 Intensywne próby [zmniejszenia ilości soli w diecie]... prowadzą do zaledwie minimalnego obniżenia wartości ciśnienia krwi (CochraneDatabase- SysRev,2003;3:CD003656)

2004 Zmniejszenie ilości konsumowanej soli… do 5 g/dzień lub nawet mniej nie jest naukowo usprawiedliwione (TissskrNorLaegeforen,2004;124:3191-3)

2004 Rozmiar wpływu (ilości spożywanej soli) na przedstawicieli rasy kaukaskiej wykazujących prawidłowe wartości ciśnienia krwi nie stanowi poparcia dla ogólnej rekomendacji zachęcającej do zmniejszenia ilości spożywanej soli (CochraneDatabase- SysRev,2004;1:CD004022)

2004 Niewielkie zmniejszenie ilości spożywanej soli ma znaczący, i z punktu widzenia ogółu populacji, istotny wpływ na ciśnienie krwi (CochraneDatbase- SysRev,2004;3:CD004937)

2006 Pacjenci z podwyższonymi wartościami ciśnienia krwi powinni ograniczyć ilość spożywanej soli (JHypertens,2006;24:215-33)

2007 Możliwość wpływu mniejszej ilości sodu w diecie na zmniejszenie incydentów sercowo-naczyniowych pozostaje kontrowersyjna (InteractCardiovascThoracSurg, 2007;6:793-8)

2009 Długofalowy wpływ zmniejszonej ilości soli w diecie na wartości ciśnienia krwi, współczynnik śmiertelności oraz zachorowalności należy w przyszłości zdefiniować (JRenNutr,2009;19:57-60)

2009 Duże ilości spożywanej soli związane są ze znacznie podwyższonym ryzykiem wystąpienia udaru oraz chorób układu sercowo-naczyniowego (BMJ,2009;339:b4567)

2010 Niniejsza metaanaliza wykazuje duży spadek [wielkości ciśnienia krwi] po ograniczeniu spożycia soli, który porównać można do wpływu terapii jednolekowej (CochraneDatabase- SysRev,2010,12:CD006763)

2011 Zmniejszenie ilości spożywanej soli nie przyniosło żadnych rzetelnych dowodów na poparcie tezy o korzystnym jej wpływie na ograniczenie chorób serca, ale zwiększyło ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u tych osób, u których występowała niewydolność serca (AmjHypertens,2011;24:843-53)

2011 Zmniejszenie ilości soli w diecie obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (Lancet,2011;378:380-2)

2011 Korzyści płynące ze zmniejszenia ilości soli w diecie są wyraźne i spójne, co stanowi poparcie dla rekomendacji … dotyczących zmniejszenia wśród ludności ilości konsumowanej soli, aby zapobiec ryzyku wystąpienia udarów, zawałów serca oraz innych incydentów sercowo-naczyniowych (NutrMetabCardiovascDis,2011:21:617-9)

2011 Zmniejszenie ilości sodu w diecie przyniosło 1% spadek ciśnienia krwi u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia krwi [oraz] 3,5% spadek u osób z podwyższonymi wartościami ciśnienia krwi (CochraneDatabase- SysRev,2011;11:CD004022)

2012 Uważamy, że zmniejszenie ilości spożywanej soli jest istotnym narzędziem służącym poprawie zdrowia ludności (UgreskLaeger,2012;174:637-9)

2012 Duże ilości spożywanej soli mają związek ze znacząco podwyższonym ryzykiem wystąpienia udaru (CNSNeurosciTher,2012;18:691-701)

2012 Materiał dowodowy stanowiący poparcie dla rekomendacji zachęcających do zmniejszenia ilości spożywanego sodu u ogółu ludności pozostaje solidny i przekonujący (Circulation,2012;126:2880-9)

2013 Obecne rekomendacje dotyczące zmniejszenia ilości soli w diecie… do 5-6 g/dzień mają istotny wpływ na wartości ciśnienia krwi, a dalsze zmniejszanie ilości soli do 3 g/ dzień wywiera jeszcze większy na nie wpływ (BMJ,2013;346:11325)

2013 Dowody... są niespójne i niewystarczające, aby wyciągnąć jednoznaczny wniosek, że obniżenie ilości sodu w diecie poniżej 2,300 [2.3] mg/dzień zwiększa lub zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów [sercowo- naczyniowych]… lub śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny (Institute of Medicine. Spożycie sodu u ludzi. Ocena dowodów, 2013)

2014 Zarówno niskie spożycie sodu, jak i wysokie spożycie sodu mają związek z podwyższonym współczynnikiem śmiertelności (AmJHypertens,2014;27:1129-37)

2014 Nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie istotnego, z medycznego punktu widzenia, wpływu wskazówek dietetycznych oraz substytucji soli na współczynnik śmiertelności wywołanej chorobami układu sercowo-naczyniowego w populacjach osobników wykazujących prawidłowe wartości ciśnienia krwi lub cierpiących na nadciśnienie (CochraneDatabase- SysRev,2014;12:CD009217)

2015 To badanie przyniosło przytłaczające ilości dowodów na to, iż zwiększone spożycie sodu może powodować nadciśnienie (JIntegrMed,2015;13:1-8)

2015 Zebrane razem istniejące dowody nie stanowią poparcia dla obecnych rekomendacji dotyczących... zmniejszenia ilości konsumpcji soli wśród populacji (AdvChronicKidney- Dis,2015;22:108-15)

2015 Powyższa metaanaliza przeprowadzona na 167 kontrolowanych badaniach nie doprowadziła do znalezienia jakiegokolwiek związku pomiędzy uzyskanymi wynikami [płynącymi z obniżenia ilości sodu w diecie] a [wartościami ciśnienia krwi], natomiast u populacji osób wykazujących stan przednadciśnieniowy oraz cierpiących na nadciśnienie odnotowano istotny związek pomiędzy ilością spożywanego sodu a odpowiedzią organizmu na ten składnik diety (AdvNutr,2015;6:169-77)

 W czym nam może pomóc sól?

Salt - Technical Breakdown from Gentleman Scholar on Vimeo.

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT