Jesteś terapeutą?

Wiriom jelitowy - dobre i złe wirusy w przewodzie pokarmowym

Nowym celem badań naukowców jest wiriom jelitowy, czyli populacja wirusów zamieszkujących przewód pokarmowy człowieka. Okazuje się, że może on mieć o wiele większy wpływ na nasze zdrowie, niż do tej pory zakładano. Czy odpowiednie modulowanie wiriomu uwolni nas od chorób?

21 listopad 2022
Artykuł na: 4-5 minut infekcje jelita
Zdrowe zakupy

Od lat naukowcy na całym świecie poświęcają wiele uwagi mikrobiocie jelitowej i jej wpływowi na nasze zdrowie. Tymczasem okazuje się, że nie mniejsze znaczenie w zachowaniu zdrowia i patogenezie chorób ma wiriom jelitowy, dotychczas dokładnie nieprzebadany.

Według szacunków jelita człowieka zamieszkuje około 140 tys. gatunków wirusów, a ponad połowy z nich nie zaobserwowano w żadnym innym środowisku, czyli występują one wyłącznie w naszym przewodzie pokarmowym. Są to zarówno wirusy zawierające RNA, jak i DNA, a w porównaniu z bakteriami jelitowymi ich liczebność jest dziesięciokrotnie większa1.

Dobre wirusy

Probowka

Wśród wirusów zamieszkujących jelita najliczniejszą grupę stanowią bakteriofagi, czyli wirusy niszczące bakterie. Ich rolą, według duńskich naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego, jest kontrolowanie ilościowego i jakościowego składu mikrobioty jelitowej oraz regulowanie wchłaniania substancji odżywczych, a także zapobieganie chorobom.

Do takich wniosków badacze doszli dzięki przeprowadzeniu eksperymentu, w trakcie którego dokonali tzw. przeszczepu wiriomu kałowego (ang. faecal virome transplantation) pomiędzy grupami zwierząt, polegającego na transferze cząstek wirusa z kału gryzoni będących dawcami do organizmu gryzoni z grupy biorców. Okazało się, że wiriom pobrany od myszy szczupłych i podany ich otyłym pobratymcom tak zmieniał funkcjonowanie przewodu pokarmowego i metabolizm biorców, że zwierzęta te przestawały tyć.

Dodatkowo transfer wiriomu korzystnie wpłynął na szlaki przemiany glukozy, chroniąc otyłe myszy przed cukrzycą typu 2. Zaskakujące było także to, że u otyłych osobników, którym podano wiriom od zdrowych i szczupłych myszy, zmniejszyła się ekspresja genów powiązanych z rozwojem zaburzeń metabolicznych prowadzących do otyłości i cukrzycy. Warto pokreślić, że zaobserwowano również korzystne zmiany w składzie ilościowym i jakościowym mikrobioty jelitowej2.

Złe wirusy

Jest też, niestety, druga strona medalu. Niekiedy wśród wirusów tworzących wiriom znajdują się także te szkodliwe. Jak donoszą naukowcy z Massachusetts General Hospital (USA), wiriom jelitowy może w związku z tym brać udział w patogenezie chorób zapalnych jelit, w tym IBD. Przeprowadzili oni eksperyment polegający na przeszczepieniu myszom wiriomu człowieka. Jednej grupie zwierząt podano wiriom osób zdrowych, a drugiej pacjentów z IBD. U myszy, którym podano wiriom chorych, szybko rozwinęły się symptomy zapalenia jelit, podczas gdy druga grupa myszy pozostała zdrowa1.

Nadzieja na nową terapię wirusami

Amerykańscy naukowcy prowadzą dalsze badania nad wykorzystaniem przeszczepu wiriomu jelitowego w terapii pacjentów z IBD i innymi chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego, a także dążą do stworzenia leków antywirusowych, które zmieniałyby skład wiriomu jelitowego.

Z kolei duńscy badacze pracują nad wirusową terapią wspomagającą leczenie otyłości, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Starają się także rozszyfrować mechanizm działania wiriomu jelitowego i sposób, w jaki wpływa on na nasze zdrowie.

Obiecujące wyniki badań dają nadzieję, że wkrótce, dzięki odpowiedniemu modulowaniu wiriomu i mikrobiomu jelitowego, będziemy mogli skutecznie leczyć choroby metaboliczne i zapalne, na które teraz nie mamy lekarstwa1,2.

Bibliografia
  • https://www.labroots.com/trending/clinical-and-molecular-dx/22745/researchers-confirm-impact-gut-viruses-inflammatory-bowel-disease
  • https://gut.bmj.com/content/69/12/2122 
Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT